Upisi

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (dostupan u dječjem vrtiću i na našoj WEB-stranici- link ispod teksta). Kada ga ispunite možete ga predati u tajništvu vrtića u Trnavi, Resnički put 88.
Zahtjevi za upis djece primat će se od od 2. svibnja do 12. svibnja 2017. godine . godine svakog radnog dana od 8 – 16 sati.


Ponuda posebnih programa:

a) poseban cjelodnevni športski program (redovna cijena + 300,00 kn)
b) poseban cjelodnevni Montessori program (redovna cijena + 400,00 kn)
c) poseban cjelodnevni Montessori program za djecu rane dobi (redovna cijena + 300,00kn)
d) poseban poludnevni program odgoja za okoliš i održivi razvoj (redovna cijena +200,00 kn)
e) poseban poludnevni program ranog učenja njemačkog jezika (redovna cijena +200,00 kn )
f) poseban poludnevni program ranog učenja engleskog jezika jezika (redovna cijena +200,00 kn)

Priloženi dokumenti:


Ispiši stranicu