Poseban kraći program ranog učenja engleskog jezika (ENGLESKA IGRAONICA)

U našem vrtiću u pedagoškoj godini 2005./2006. započeli smo provedbu programa ranog učenja engleskog jezika. Ponudom kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika potičemo interes djece za druge kulture i zemlje, razvijamo osjećaj za engleski jezik i usvajanje temeljne komunikacije djeteta na engleskom jeziku. U radu koristimo dva pristupa: situacijski pristup u kojemu djeca usvajaju engleski jezik u svakodnevnim životnim situacijama i provedbom organiziranih aktivnosti. Engleska igraonica provodi se  2x tjedno u trajanju od 45 minuta.
 

Ispiši stranicu