Vizija razvoja dječjeg vrtića

VIZIJA RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA:
Nastavljamo promovirati kulturu vrtića skrbeći o cjelovitom razvoju svakog djeteta. Primjenjujemo pristup koji se temelji na osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama svakog djeteta.  Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu, poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni
djelatnici planiraju svoj rad, poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja - optimalnog razvoja djeteta, poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece. Sukladno navedenom već treću pedagošku godinu primjenjujemo standarde kvalitete: planiranje, praćenje i evaluacija skrbi za sigurnost i zaštitu zdravlja djece, kreiranje okruženja, strategije podrške razvoju i učenju kroz igru, promatranje, praćenje djece u skladu s ishodima razvoja i učenja, unaprjeđivanje komunikacijsko-interakcijskih odnosa, vještina kvalitetne komunikacije u odgoju, individualizacija i diferencijacija, partnerstvo s obitelji i lokalnom zajednicom kako bismo unaprijedili sve segmente življenja djece i odraslih u vrtiću.

 VRIJEDNOSNA DIMENZIJA
 CILJ: Podržavanjem suradničkog ozračja u vrtiću kreirati uvjete za postizanje više razine zajedničke odgovornosti svih djelatnika za djecu, prostor i cjelokupan odgojno-obrazovni proces.

SOCIJALNA DIMENZIJA
 CILJEVI:

Namjena programa
Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe koji počinju s radom u periodu od 5.30-7.30 sati, sukladno potrebama roditelja.
Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3.godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. do 7. godine).  Gotovo sve naše skupine su dobno mješovite, što omogućuje  kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.
 


Ispiši stranicu