Naša misija i vizija

Naša misija je promovirati kulturu vrtića njegovanjem podržavajućih uvjeta za razvoj potencijala svakog djeteta.

Trudimo se da naša djeca budu:


Naša vizija  usmjerena je na zajedničko življenje djece i odraslih u ozračju autonomije i emancipacije. Naša uloga je kreirati uvjete kako bi svako dijete bilo sretno, kompetentno i samopouzdano, osposobljeno za preuzimanje inicijative, zauzimanje za sebe i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.
O nama: Redoviti i posebni  programi se provode u centralnom vrtiću u Trnavi i područnim vrtićima u Čulincu, Domu zdravlja i Resniku.
Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:
• pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi
razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
• poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju
svoj rad
• učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno
okruženje
• poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
• poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
• kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i 
stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika
rada s djecom predškolske dobi

Ciljevi redovitih i posebnih programa

Stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti
njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje
takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake
mogućnosti svoj djeci kroz:
 zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
 osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
 stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje)
 zainteresiran, nedirektivni stav odgojitelja
 usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom
okruženju


Namjena programa
Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za
djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10
-satne) programe koji počinju s radom u periodu od 5.30-7.30 sati, sukladno potrebama roditelja.
Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3.godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. do 7. godine).  Gotovo sve naše skupine su dobno mješovite, što omogućuje  kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.
 


Ispiši stranicu