Cjelodnevni Montessori program

Pedagoške godine 2007./2008. u našem vrtiću započeli smo provedbu Montessori programa. Prema Državnom pedagoškom standardu (NN 63/08) Montessori program definiran je kao alternativni odgojno-obrazovni program. Montessori pedagogiju osmislila je dr. Maria Montessori, koja je kroz znanstveno promatranje djeteta došla do mnogih spoznaja.
Montessori program se provodi u pripremljenoj okolini koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju, te ona uče otkrivajući. Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tome biraju i područja svog interesa. Ovakav rad omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije, te ponavljanje aktivnosti pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja:

Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti.

Osnovna teza Montessori pedagogije je 'pomozi mi da učinim sam', a sama Montessori metoda ne temelji se na direktnom poučavanju, već na osiguravanju poticajne okoline u kojoj će dijete samoaktivnošću razviti sve svoje sposobnosti. Montessori odgajatelj prati individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenih vještina sukladno njegovom trenutačnom psihofizičkom razvoju, koje su ujedno i osnova za daljnji razvoj djeteta u cjelini.

Montessori skupine su heterogene- djeca su različite dobi pa tako i sposobnosti, a uključena su i djeca s teškoćama u razvoju.
Naši ciljevi su poticati spoznajni, društveni, osjećajni i tjelesni rast i razvoj djeteta.
Za svako područje rada (praktični život, senzoričko područje, područje jezika, matematiku, kozmički odgoj) koristimo pripadajući Montessori pribor, a svakom djetetu se pristupa individualno.

U našoj skupini djeca samostalno biraju pribor za rad, brinu o svojoj okolini, komuniciraju s prijateljima i odraslima.

Svakodnevno se bavimo tjelesnim, umjetničkim aktivnostima i usvajamo osnove engleskog jezika.

U sklopu kozmičkog odgoja radimo na projektima koji proizlaze iz interesa djece i na taj način potičemo toleranciju, upoznavanje i uvažavanje drugih i drugačijeg.


Što o 'Montessoriju' kažu djeca?

«Obožavam raditi trinomsku kocku. U «Pužićima» sam našla više prijatelja nego u jaslicama.» K. K.

«Jako mi se sviđa akvarij s kornjačom i izložba. Volim matematiku i knjige.» N. P.

«Volim tišinu i red. Pomažem prijateljima kad im je nešto teško.» P. M.

TKO JE BILA MARIJA MONTESSORI?

«To je bila jedna gospođa koja je izmislila cijeli «taj» vrtić.» L. R.

«M. Montessori je išla u «nekakvu» grupu i gledala je kak' se djeca igraju i po tom' je napravila sav taj pribor.» L. I.


...i roditelji?

"Zahvaljujući edukaciji i odrastanju prema Montessori pedagogiji, L. Je zadovoljno i ispunjeno dijete, razvijene samosvijesti. Kroz kreativno osmišljene i individualno prilagođene aktivnosti razvija empatiju, kreativnost, usvaja nova znanja i vještine, otkriva i upija svijet.... koristi logiku, prepoznaje i verbalno iskazuje stanja i osjećaje. Nudi rješenja. Montessori pedagogija odgovara L. osobnosti te štiti i pokriva njezine potrebe." mama N. I.

"...rezultat cjelokupnog programa i odnosa teta prema K. je zadovoljstvo i radost odlaska u vrtić. 'Pribor' je za K. igračka koja razvija maštu, znanje, odgovornost i zajedništvo sa drugom djecom." mama N. M. 

 


 


Ispiši stranicu