Kraći program ranog učenja engleskog jezika

U našem vrtiću u pedagoškoj godini 2006./2007. započeli smo provedbu programa ranog učenja engleskog jezika. Ponudom kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika potičemo interes djece za druge kulture i zemlje, razvijamo osjetljivost za engleski jezik, usvajamo osnovni jezični vokabular. Uz svakodnevan kvalitetan govorni model kreiramo uvjete kako bi svako dijete, sukladno svojim sposobnostima, moglo stjecati elemente (pravilan izgovor i intonaciju) važne pri učenju engleskog jezika.
U radu koristimo dva pristupa: situacijski pristup u kojemu djeca usvajaju engleski jezik u svakodnevnim životnim situacijama i provedbom organiziranih aktivnosti.
Poseban kraći program ranog učenja engleskog  jezika provodi se 5 dana u tjednu u trajanju od 45 minuta.
Sadržaji i aktivnosti na materinjem jeziku koje će  dijete učiti obogaćivanjem  istih  na engleskom jeziku:

 TO  SAM  JA: što znam o sebi, moje tijelo, raspoloženje i osjećaji, što moje tijelo može, komunikacija u svakodnevnom životu, pozdrav, kultura ophođenja,  predstavljanje;
 JA  I  MOJI  PRIJATELJI: igra, igračke, rođendani,čestitke, proslave, svečanosti, traži nešto i zahvali na dobivenom, reakcije u različitim životnim situacijama;
 JA  I  MOJA  OBITELJ: članovi obitelji, imena članova obitelji, osobnosti pojedinih članova obitelji, skrb i interakcije s članovima obitelji;
 DNEVNE  AKTIVNOSTI: osobna higijena, osamostaljivanje, odjeća, obuća, hrana, riječi u kulturi ophođenja, svakodnevne životne situacije;
 MOJA KUĆA, NASELJE, GRAD: stanovanje, objekti, imenovanje dijelova, imenovanje prostora u jednom stanu i njihova imena, namještaj, zgrade u mojoj okolini: pošta, škola, crkva, velesajam... imenovati i opisivati značajne zgrade u okolini i gradu;
  PROMET:  prometna sredstva – funkcija, opisati prometna sredstva, osnovna prometna kultura ponašanja i sigurnosti u prometu;
 ZANIMANJA: zanimanje roditelja, zanimanja koja poznajem, imitativne igre uz komunikaciju;
  PRIRODA  I  PRIRODNE  POJAVE: biljke, životinje, godišnja doba, vremenske promjene, imenovanje životinja;
 BROJEVI, BOJE, PROSTORNI  ODNOSI, OBLICI, VELIČINE: matematičke operacije u okviru skupa od 10 elemenata, imenovanje osnovnih i drugih boja, orijentacija u prostoru u odnosu na vlastito tijelo, zapažanje i imenovanje: okruglo, uglato, prepoznavanje i imenovanje veličina: veliki, mali;
 BLAGDANI  I  SVEČANOSTI: imenovanje blagdana i svečanosti, blagdanski tradicionalni narodni običaji u okruženju, kultura i tradicija, socijalne interakcije,  prigodne recitacije i pjesmice, igre, zajedničko planiranje i druženje djece i odraslih;
 LJUDI  I  OBIČAJI  U  ZEMLJAMA  S  ENGLESKIM  GOVORNIM  PODRUČJIMA: upoznavanje kulture i tradicije, socijalne interakcije, prepoznavanje engleskog jezika u kulturnim sadržajima,  komunikaciji: tv, radio, film, imenovanje riječi, fraza, kombiniranje naučenih riječi u rečenicu.

Funkcije: pozdraviti, pitati, odgovoriti na pitanje, imenovati, izraziti zamolbu ili zahvalnost, izraziti osjećaje i stanja, imenovati hranu koju vole ili ne vole, reagirati na zahtjev, recitirati i pjevati pjesmice, igrati zajedničke igre u paru, u manjoj skupini, imenovati i čestitati blagdane, imitativne igre.
Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika  značajno doprinosi cjelokupnom razvoju djeteta posebice razvoju komunikacijskih vještina i proširivanju spoznaje upoznavanjem novih kultura i načina življenja djece engleskog govornog područja. Početno učenje engleskog  jezika u ranoj dobi znatno utječe na daljnju motivaciju za nastavkom učenja engleskog jezika tijekom daljnjeg školovanja. 


Ispiši stranicu