Psiholog

POTICANJE RAZVOJA VIŠESTRUKIH INTELIGENCIJA

Inteligencija se najčešće definira kao sposobnost uspješnog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama u kojima ne pomaže stereotipno nagonsko ponašanje,  niti učenjem stečene navike, vještine i znanja (Petz,B).
Teoriju višestrukih inteligencija postavio je američki psiholog Howard Gardner  kao svojevrsnu kritiku uvriježenom stajalištu da postoji samo jedna vrsta inteligencije koja se može  procijeniti kroz standardne psihometrijske instrumente mjerenja inteligencije. Gardner tako tvrdi da standardni testovi inteligencije ne uzimaju u obzir puni opseg inteligencije, odnosno prednosti i nedostatke svakog pojedinca koji zapravo oblikuju dimenzije višestruke inteligencije. Stoga on inteligenciju definira kao sposobnost  rješavanja problema i stvaranja proizvoda koji se cijene u jednom ili više kulturnih okvira.
Gardner je inicijalno postulirao listu sedam inteligencija. Prve dvije inteligencije se uobičajeno smatraju važnima za školski uspjeh, sljedeće tri se obično povezuju sa umjetnošću, a zadnje dvije Gardner naziva ''personalnom inteligencijom''.

Opširnije:

 

PRILAGODBA NA JASLICE I VRTIĆ

Polazak u jaslice/vrtić najčešće je prvo odvajanje djeteta od roditelja na duže vrijeme. To je težak period za djecu jer se dolaskom u jaslice/vrtić mijenja djetetov dotadašnji način života – dijete se upoznaje i mora se priviknuti na niz novih stvari: nepoznata djeca i odrasli, nepoznat prostor i igračke, novi dnevni raspored aktivnosti, višesatna odvojenost od roditelja i sl.   Iako djeca to iskustvo doživljavaju zastrašujućim odvajanje je sastavni i neizostavni dio odrastanja, ključan za proces osamostaljivanja i razvoj djeteta.


 

Opširnije:


 


Ispiši stranicu