Posebni programi u DV Jabuka

• Poseban cjelodnevni športski program,   dodatna uplata  300 kuna na redovnu cijenu

• Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika, dodatna uplata  300 kuna na redovnu cijenu

• Cjelodnevni alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori u radu s djecom u dobi od 1 - 3 godine, dodatna uplata 300 kuna na redovnu cijenu

• Poseban cjelodnevni alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori u radu s djecom u dobi od 3,5 - 6 godina,  (uključuje i rano učenje engleskog jezika),  dodatna uplata  400 kuna na redovnu cijenu

• Poseban kraći program ranog učenja engleskog jezika, dodatna uplata  200 kuna na redovnu cijenu

• Poseban kraći  program odgoja za okoliš i održivi razvoj, dodatna uplata 200 kuna na redovnu cijenuIspiši stranicu